Zavřeme oči, "odložíme" na tuto kouzelnou chvíli zbytečná slova a dotěrné myšlenky v naší hlavě ulehnou  ke spánku. 
V tichu, které se kolem rozhostí vyšleme hlasem srdce prosbu, duše se rozzáří a cesta našeho ducha je otevřená. Lehkým dotykem vánku nám anděl strážný říká " Tady jsem , neboj se ." Karmičtí strážci nás láskyplně obejmou.DSC_0101.JPG

  IMG_20150728_142411.jpgNavnímáme příchod ochránců z přírodních říší. Za zády ucítíme pevnou, drsnou a přece laskavou oporu, silného stromu  jeho energii a hlas, který říká " Buď pevný jako já, měj víru v sebe, ve své sny, a když všichni kolem budou ztrácet půdu pod nohama Ty se mě člověče pevně drž." O tvář se otře malý dráček, kterého máme na rameni. Zrak sklouzne k nohám, všude rozkvetl vřes, jakoby  říkal " Neztrácej svou cestu, tam je Tvoje štěstí ." 
Z daleké hlubiny připlouvá tajemný obyvatel indigových vod a jeho slova plynou jako nádherné tóny přímo do Naší duše a my jim rozumíme, protože jsme našli melodii svého srdce.

  Všichni jsou s námi, nepotřebují hlasitá slova ,vzletné projevy citů, ani okázalý potlesk davu. Přišli, aby nám pomohli, něžnou rukou pohladili tvář, zalitou slzami smutku, léčivou energií podpořili duši a dodali sílu srdci, oslabenému energiemi hrubosti,lhostejnosti, rozumu bez moudrosti. 

 IMG_20150522_122056.jpg Naučme se vnímat jejich přítomnost, podporu, cenné rady kdykoli budeme mít pro sebe chvíli  ticha. Najděme si klidný kout , oázu magického prostoru.  Naši duchovní spojenci sdílí s námi vnitřní svět, nezapomeňme, že nám stojí po boku i v tom vnějším, ale  v hluku který nás obklopuje nemůžeme zaslechnout jejich hlasy, proto často přicházejí ve snech, aby poradili a mnohdy i varovali. Vzpomínky na uplynulý sen odchází s prvním paprskem světla. Než ráno pozdravíme nový den, mějme ještě chvíli zavřené oči a zachovejme si v paměti sen - sdělení, které nám přináší. 

  Časem se někteří mohou s námi rozloučit a na jejich místo přijde jiný spojenec. To proto, že náš vývoj postupuje vpřed, rosteme a rozšiřujeme svá chápání věcí dříve skrytých. Mohli jsme se také ocitnout v propasti, do které nás shodili jiní a ochránci nám v takovýchto chvílích pomáhají. Druidská triáda říká : " Existují tři duchovní učitelé : rány osudu, tělesná nemoc a nezasloužená nenávist." 

  Každý jsme originální, obdivuhodná bytost, duchovní strážci a rádci jsou s námi stále. Ve chvílích ohrožení, nemoci, strachu vlastního, nebo našich milovaných je voláme, nosíme u sebe symboly pro štěstí, které jsme dostali, nebo" náhodou" našli, jako děti jsme věřili a věděli. Denně věnujeme spoustu pozornosti plytkým, nicneříkajícím zprávám, slovům, která nemají žádný význam, nepřinášejí žádné odpovědi na naše otázky, energiím, které jen berou sílu a klid. Objevme svůj vnitřní svět, své pravé já, s pomocí svých duchovních spojenců poznáme sami sebe a najdeme svou skutečnou cestu.