Jedním z prvních symbolů naší celistvosti se kterým jsme spojeni je osobní jméno. Ještě neumíme chodit, mluvit, ale už máme symbol, který nás má provázet celý život. Bude nás chránit, bude s ním spojováno naše celé já. Jsme v těchto důležitých chvílích zcela odkázáni na moudrost, vnímavost a citlivost rodičů. Všichni vždy říkají, že chtějí pro své děti jen to nejlepší, jménem můžeme hodně pomoci, ale také ublížit. 

   Každý z nás je osobnost, jméno vibruje na určité úrovni a my s ním musíme být v souladu. Pomáhá nám najít své místo v životě, pro které jsme se narodili. Jméno je dar a jako každý dar nám může pomoci rozvinout naše kvality, talenty. Můžeme ale také postupem času zjistit, že jsme dostali " danajský dar" a někdy není jiné východisko, než ho nechat se soucitem odplout a zvolit si to, které s námi souzní. Dobře vybraným osobním jménem můžeme zmírnit  negativní, nebo posílit pozitivní vibrace příjmení. Samozřejmě i naopak, ženy částečně přechází se změnou příjmení do energií rodiny svého muže, proto je výběr osobního jména nelehký, ale důležitý úkol. Často si lidé zvolí nové jméno, které vystihuje jejich osobnost a původní jen uzavřou do truhly rodinného archivu.

   Dnes už většina lidí ví, že se narodíme a při nás stojí v tu chvíli určité planety , vlády se ujal nádherný barevný podzim, v době těhotenství maminky intuitivně vnímaly  barvy, zvuky, prostředí, které jim před tím nic neříkaly. Den, kdy se dítě poprvé pohnulo mohl být něčím zvláštní, tajuplný. Tady všude jsou zakódované symboly , které pomáhají při výběru jednoho z nejdůležitějších symbolů pro nového človíčka. Je to pečeť, první a mnohdy jediná v našem životě. Touto pečetí stvrzujeme naše cesty životem.

   Mnozí z nás, kteří svůj život zasvětili tajemným vědám si volí magické jméno, toto jméno má velikou sílu a vystihuje pravé esence naší duše, našeho já. Toto jméno není snadné objevit, vede k němu dlouhá cesta, chceme - li ho poznat, musíme nejdříve poznat sami sebe, naši podstatu. Je to jméno tajné, posvátné s velikou mocí chránit toho, komu patří.

    Ochranná pečeť je ochranný štít, dokáže zachytit energetický útok, nebo razantně odkázat negativní energie do patřičných mezí a to nezmiňuji jen energie z jiného světa. Chrání toho, kdo ji hledal, pochopil a stvořil, může se skládat ze symbolu osobního jména, ze znaků naší vládnoucí planety - regenta, z části symbolu předků, z duchovního směru, který je naší cestou a odkud k nám přichází znamení. Naši ochránci, náš duch nám často posílají nejrůznější symboly. Je však důležité dívat se, naslouchat, vnímat. Naladit se na jemné vlnění prostoru kolem nás a vybrat si ten, který nás nejvíc osloví, co je nám povědomé, známé. Takovéto symboly mluví tajnou řečí, které rozumí jen ten, komu jsou určeny, jeden symbol řekne víc, než spousta slov, dokáže sdělit mnoho informací a přitom reprezentuje určitý obsah.

  Pečeť vytvořená námi z takovýchto , pro nás poslaných a nám srozumitelných symbolů, má velikou moc. Při jejím vytváření do ní dáváme svou touhu, sílu, lásku, prosbu, ohromnou energii, se kterou jsme museli ujít velký kus cesty, dokládat, hledat, objevovat další významy, vkládat své zkušenosti. Okolí mohou být některé symboly na naší pečetě známé, ale nikdo nemůže odhalit skrytý význam, protože způsob, myšlenky a jinotaje nelze odhalit.

   S takovou ochrannou pečetí se setkáváme už od nepaměti dodnes. Ať to jsou pečetě králů, znaky rodové, loga firem. Vše jsou  pečetě, které chrání toho, komu náleží. Jméno může být její hlavní ingrediencí.